MISJA STOWARZYSZENIA FELICITAS

Wszyscy znają meteorologiczną anegdotę o tym, że trzepot skrzydeł motyla gdzieś w Australii może wywołać za dwa tygodnie tornado w Oklahomie. Tzw. efekt motyla to teoria zakładająca, że jakieś drobne, wręcz niezauważalne zdarzenie, może wywołać dalekosiężne skutki. Chcąc kreować i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość wychodzimy z założenia, że należy połączyć działanie z refleksją nad sobą. Równie ważne jest dzielenie się osób posiadających doświadczenie i pasję w różnych obszarach swoimi umiejętnościami. Są to z pozoru niewielkie inicjatywy mogące doprowadzić do „tsunami” pozytywnych zdarzeń w naszym życiu. Warto więc zrobić pierwszy krok…

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA FELICITAS

Stowarzyszenie FELICITAS Kreacja Rzeczywistości” zostało założone w roku 2014 w Bielsku-Białej z inicjatywy osób zajmujących się kształceniem, działalnością terapeutyczną i pracą twórczą. Łączy nas profesjonalizm, pasja i przekonanie, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i tworzymy świat wokół nas.

Stowarzyszenie FELICITAS inicjuje szkolenia, konferencje, programy edukacyjne i terapeutyczne dla mieszkańców regionu w różnym wieku zainteresowanych rozwojem osobistym, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, poprawą jakości życia i satysfakcji z niego. Istotnym obszarem działalności jest angażowanie się w pomoc osobom po przejściu kryzysów psychicznych. Zaburzenie psychiczne jest źródłem silniejszego wykluczenia społecznego niż jakiekolwiek inne zaburzenie lub choroba, przez co diagnoza psychiatryczna znacznie utrudnia osobom, których dotyczy realizację wielu istotnych celów życiowych, ogranicza możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich, obniża trwałość ich relacji z innymi i podejmowania pracy. Stąd poodejmowany jest szereg skoordynowanych działań mających na celu umocowanie ich na rynku pracy. W polu zainteresowań znajduje się także przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym oraz promocja zdrowia psychicznego. Nasze działania realizujemy we współpracy z różnymi instytucjami publicznymi i prywatnymi na terenie Podbeskidzia.

 

Zarząd Stowarzyszenia FELICITAS Kreacja Rzeczywistości

Renata Mędrzak-Madusiok – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Anetta Stekla – Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Stec – Sekretarz Zarządu

Adrianna Marek – Skarbnik Zarządu

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FELICITAS

Stowarzyszenie FELICITAS było beneficjentem programu „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” realizowanego przez Samorząd Powiatu Bielskiego. W ramach tego programu maju 2018r. Utworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej FELICITAS w Czechowicach-Dziedzicach dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W marcu 2020r. powołano drugą placówkę w Kozach dla kolejnych 15 uczestników. Działalność prowadzona jest łącznie w dziewięciu pracowniach tematycznych, a głównym celem Zarządu Stowarzyszenia i pracowników jest rehabilitacja społeczno-zawodowa uczestników rokujących podjęcie pracy zawodowej. Warsztaty Terapii Zajęciowej są niezwykle istotnym instrumentem wspierającym rehabilitację społeczno-Zawodową.

W warsztatach jest zatrudnionych 15 osób /pedagog – kierownik WTZ, 10 terapeutów zajęciowych, psycholog, pracownik socjalny, 2 asystentów osób niepełnosprawnych/

W ramach warsztatów inicjowane są różnego rodzaju wydarzenia, które sprzyjają szeroko pojętej rehabilitacji uczestników, budują ich poczucie własnej wartości, poprawiają jakość życia.

·         √ W marcu 2019r dzięki współpracy ze znakomity fotografem Panem Romanem Hryciów oraz fryzjerki Pani Agaty Mroczko i kosmetyczki Pani Klaudii Heller udało się wykonać piękne profesjonalne portrety uczestniczek warsztatów /wszyscy pracowali nieodpłatnie/. Wystawa „KOBIETA=KOLOR” została zaprezentowana w trakcie uroczystości pierwszej rocznicy warsztatów 24 maja 2019r.

·         √ Stowarzyszenie FELICITAS wraz ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej jest zaangażowane we współpracę z Fundacją Gold-Kraemer w Niemczech. Przedstawiciele fundacji stowarzyszenia zwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia FELICITAS i inne placówki prowadzone przez Starostwo Powiatu Bielskiego. Nawiązano partnerską współpracę, w ramach której osoby niepełnosprawne z Niemiec mieliśmy gościć maju 2020r. Miały być kilkudniowe warsztaty z teatru tańca dla uczestników WTZ i osoby niepełnosprawne z Niemiec, zakończone przedstawieniem pokazanym szerszej publiczności w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Bez użycia słów ze względu na barierę językową wykorzystujemy sztukę jako formę niewerbalnego łącznika łączącą środowisko osób zdrowych i chorych niezależnie od barier językowych, fizycznych.

·         √ Zajęcia z teatru tańca, które zainicjowała współpraca z Fundacją Gold-Kraemer stały się stałym elementem pracy w WTZ. Ich efektem jest autorski spektakl opiekunki grupy teatralnej WTZ Pani Ewy Król prezentowany po raz pierwszy w dniu 23 lipca 2020r.

Uczestnicy WTZ dwukrotnie brali udział w edycjach Konkursu Plastycznego PFRON, w których to zostali laureatami:

√ Rok 2018 XVI edycja
Kategoria FOTOGRAFIA I FILM

Etap wojewódzki PFRON ŚLĄSKI           II Miejsce fotografia: „Jedna droga jeden cel”
Etap ogólnopolski XVI edycji                    II Miejsce fotografia: „Jedna droga jeden cel”

√ Rok 2019 XVII edycja
Kategoria KATEGORIA RZEŹBA KAMERALNA I PŁASKORZEŹBA

Etap wojewódzki PFRON ŚLĄSKI           I Miejsce praca: „Obieżyświat – wędrowiec bez ograniczeń”                          
bez ograniczeń”                                     
II Miejsce praca: „Podróże marzeń

 

REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Członkowie stowarzyszenia pracując od wielu lat z osobami niepełnosprawnymi mają świadomość jak dalece skuteczna w rehabilitacji osób po kryzysach psychicznych jest aktywizacja zawodowa, dlatego też od początku działalności stowarzyszenia szczególny nacisk położony jest na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. By do tego doszło w wielu wypadkach konieczny jest wpierw udział w stażu zawodowym. W latach 2014 do 2017 prowadzono trzy edycje staży, w których wzięło udział 45 osób niepełnosprawnych. W ich trakcie psychologowie stowarzyszenia i pracownik socjalny objęli nieodpłatną pomocą psychologiczną i socjalną wszystkich uczestników udzielając wsparcia, pomagając w radzeniu sobie z kryzysami psychicznymi w trakcie stażu. Nawiązane więzi, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w kontakcie powodują, że część uczestników staży nadal utrzymuje kontakt osobisty bądź telefoniczny i taką pomoc otrzymuje. Efektem dotychczasowych staży oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi rokującymi podjęcie pracy jest zatrudnienie ponad 150 osób zarówno na chronionym jak i otwartym rynku pracy. Większość z nich nadal utrzymuje się w swoim miejscu pracy. Celem zapewnienia miejsc pracy stowarzyszenie współpracuje z Zakładem Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej oraz z Zakładami Pracy Chronionej /Scarlett, Solid, Higiena System/.

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

√ Corocznie organizowany jest dwutygodniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Międzywodzia. Pracownik socjalny pomaga uzyskać dofinansowanie, organizuje wyjazd autokarem, wraz z innymi terapeutami członkami stowarzyszenia zapewnia opiekę na miejscu. Każdego roku wyjeżdża nad morze 45 – 50 osób niepełnosprawnych. Pomimo wielu wątpliwości, dojdzie on do skutku również i w tym roku w sierpniu. W tym roku po raz pierwszy na turnus jadą uczestnicy WTZ.

 

POMOC MATERIALNA

1.    W dniu 1 grudniu 2014r.a rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul. Olszówka 102 pokryto koszt projektu strony internetowej, która została wykonana przez specjalistyczną firmę graficzną (1800 zł).

2.    W dniu 3 grudnia 2015r. przekazano kwotę 500 zł na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Bielskiej Onkologii.

3.    Członkowie stowarzyszenia własnoręcznie wykonali prace rękodzielnicze, które zostały przekazane na aukcję na rzecz hospicjum, która odbyła się podczas konferencji naukowej organizowanej w dniu 16 kwietnia 2016r.

4.    21 grudnia 2016r. i 10 stycznia 2017r uczyniono darowiznę łącznie w kwocie 1400 zł na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie leczących się w SPZOZ w Bielsku-Białej, będących uczestnikami WTZ w celu w celu wsparcia rehabilitacji społecznej osób z zaburzenia psychicznymi oraz poprawy standardów pomieszczeń terapeutycznych.

5.    4 kwietnia 2017r. i 25 kwietnia 2017r. przekazano łącznie kwotę 1400 zł na doposażenie przestrzeni rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych psychicznie, będących uczestnikami WTZ „Olszówka”.

6.    1 czerwca 2017r. przekazano darowiznę w wysokości 500 zł na rzecz Fundacji Biological Joint Reconstruction Fundation.

 

Stowarzyszenie FELICITAS Kreacja Rzeczywistości

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Białką 1E
Tel: 602 322 713
Tel: 512 459 504
biuro@felicitas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej FELICITAS

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Białką 1E
Tel: 570 027 479
biuro@felicitas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej FELICITAS

43-340 Kozy
ul.Bielska 17
tel.519 485 607
biuro@felicitas.pl