Szkolenia

 

SZKOLENIA

 • „Zagadnienia współczesnej psychiatrii”
  14 grudnia 2014r.

Stowarzyszenie FELICITAS oraz Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.Szkolenie skierowane do osób które w trakcie pracy zawodowej mają kontakt z osobami chorymi psychicznie. Program szkolenia łączy w sobie metodę wykładu, ale także pracę nad indywidualnymi problemami wniesionymi przez uczestników i uczestniczki szkolenia. Program został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym są zaburzenia psychotyczne, jakie są objawy psychopatologiczne i dostępne metody leczenia.

WYKŁADOWCA:
lek. med. Barbara Rutkiewicz – specjalista psychiatra, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami chorymi psychicznie.

 • „Zagrożenia epidemiologiczne w środowisku zamieszkania pacjenta/petenta”
  18 marca 2016r.

Stowarzyszenie FELICITAS przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

WYKŁADOWCY:
lek. med. Małgorzata Wichary,
mgr Grażyna Figura,
mgr inż. Małgorzata Jurczyk,
inż. Edyta Trela

 • „Zrozumieć autyzm”
  11 lutego 2015r. oraz 18 lutego 2015r.

Stowarzyszenie FELICITAS – Kreacja Rzeczywistości oraz Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej PSYCHOMedical w Bielsku-Białej

WYKŁADOWCA:
psycholog mgr Karolina Laurentowska

Szkolenie skierowane do osób, które w pracy zawodowej mają kontakt z osobami ze spectrum autyzmu. Miało na celu przybliżenie zagadnień związanych z zaburzeniami autystycznymi osób dorosłych i dzieci, wsparcie informacyjne oraz psychologiczne. Szkolenie było prowadzone w formie wykładowej i warsztatu.

 • „Zaburzenia otępienne – diagnostyka, leczenie, procedury prawne – spojrzenie lekarza praktyka”
  20 listopada 2015r.

Stowarzyszenie FELICITAS – Kreacja Rzeczywistości oraz Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i PSYCHOMedical w Bielsku-Białej

WYKŁADOWCA:
lek. med. Jolanta Klemens – specjalista psychiatra, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami chorymi psychicznie.

Szkolenie skierowane do osób które podczas pracy zawodowej mają kontakt z osobami po przebytych kryzysach psychicznych: pracowników MOPS, GOPS, opiekunów osób starszych, psychologów. Została zatem przeszkolona m.in. grupa pracowników służby zdrowia oraz pomocy społecznej, którzy świadczą usługi opiekuńcze osobom z problemami psychiatrycznymi bezpośrednio w ich środowisku lub świadczą inne formy bezpośredniej pomocy. Program szkolenia łączył metodę wykładu z pracą nad indywidualnymi problemami wniesionymi przez uczestników i uczestniczki szkolenia. Szkolenie dostarczało wiedzę na temat tego, czym są zaburzenia psychotyczne, jakie są ich objawy psychopatologiczne i dostępne metody leczenia. W szkoleniu brało udział 40 osób, każda z nich nadal wykorzystuje wiedzę wyniesioną ze szkolenia w codziennej pracy zawodowej z osobami niepełnosprawnymi.

 • „Niepełnosprawność intelektualna”
  22 lutego 2017r.

Lek. med. specjalista psychiatra Jolanta Klemens i psycholog kliniczny mgr Renata Mędrzak-Madusiok przeprowadziły szkolenie dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, w którymi wzięli udział opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”
  Prowadzenie wykładów z zakresu psychiatrii w roku 2019 (do nadal) w ramach projektu Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej .

 

Celem projektu jest zbudowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, opartego na koncepcji ekosystemowej, który uwzględnia indywidualne potrzeby i oczekiwania osób chorujących oraz ich otoczenia społecznego. Szkolenia prowadziły członkinie Stowarzyszenia będące psychologami. Ich celem było doskonalenie kompetencji osób pracujących z osobami po przebytych kryzysach psychicznych.

mgr Renata Mędrzak-Madusiok /psycholog kliniczny/ – wykłady dla liderów zdrowia psychicznego, asystentów osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych MOPS w Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej i Piekarach Śląskich oraz studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie: „Rola asystenta w pracy z osobą niepełnosprawną z powodu choroby psychicznej”, „Aspekty chorób psychicznych”, „Schizofrenia”, „Różne oblicza depresji”, „ Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną”, „Obsługa klientów w trakcie kryzysu epidemicznego”, „Trudny klient MOPS”, „Budowanie kontaktu z klientem MOPS”, „Asertywność w kontakcie z klientami MOPS”.

mgr Monika Pustelnik /psycholog kliniczny, psychoterapeuta/: „Wprowadzenie w problematykę zaburzeń psychicznych”, „Zaburzenia wieku rozwojowego”

mgr Irena Kumkowska /psycholog, psychoterapeuta/ 11 spotkań psychoedukacyjnych w Liceach Ogólnokształcących Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego

Stowarzyszenie FELICITAS Kreacja Rzeczywistości

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Białką 1E
Tel: 602 322 713
Tel: 512 459 504
biuro@felicitas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej FELICITAS

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Białką 1E
Tel: 570 027 479
biuro@felicitas.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej FELICITAS

43-340 Kozy
ul.Bielska 17
tel.519 485 607
biuro@felicitas.pl